Samarbeidspartner for Dagrofa

Nonbye har siden årsskiftet 2018-19 vært fast samarbeidspartner med Dagrofa og ansvarlig for produksjon og montering av primært innendørsskilt, dekorasjoner og instore til MENY, SPAR, Let-Køb og Min Købmand over hele Danmark, samt vært en aktiv samarbeidspartner i den grafiske utviklingen av materialene.

Dagrofa-konsernet driver omtrent 500 butikker (inkludert 115 MENY og 150 SPAR). Konsernet er et av landets største innen dagligvarer og det eneste konsernet der halvparten av butikkene drives av selvstendige kjøpmenn (Min Købmand og Let-Køb).

Vant konkurranse

”Uansett oppgavens størrelse har Nonbyes prosjektledere et svært godt overblikk og styrer alle oppgaver sikkert i mål,” forteller Dennis Krog. ”Det gir oss en stor trygghet i hverdagen.”

Vi fikk allerede i den innledende runden et godt inntrykk av Nonbye og en tro på at de kunne løse oppgaven og til riktig pris,” forteller prosjektleder for innredning og etablering, Dennis Krog, fra Dagrofa.

I ettertid har vi vært flere ganger på besøk i Odder, hvor vårt positive inntrykk i høy grad har blitt bekreftet i møte med eierne samt flere av de kompetente ansatte.

Dennis Krog, Dagrofa.

Nonbye har god kontroll på hverdagen

Det daglige samarbeidet mellom Dagrofa, de enkelte butikkene og Nonbye er nå i full gang, og omfatter både nye butikker, oppgradering av eksisterende butikker og løpende skilting i hver enkelt butikk. For alle oppgaver er Nonbye er ansvarlig for produksjon og montering av skilt, samt en aktiv samarbeidspartner når det gjelder utviklingen av det grafiske.

Fast linje – med plass til svingninger

Når nye butikker skal opprettes, har Dennis Krog det overordnede ansvaret for prosjektet, inkludert forhandling av kontrakter.

Han står også for planleggingen sammen med Dagrofas konseptutvikler, Camilla Ammitzbøll, og Nonbyes prosjektleder. ”I utgangspunktet skal designen følge en fast linje.

Styrket brand

Det styrker våre merkevarer og kundens trygghet i møte med butikken. Samtidig gir det også en økonomisk gevinst,” sier Dennis Krog. ”Det er imidlertid en mulighet å avvike fra den faste linjen der det finnes gode argumenter for det. Det har vi for eksempel gjort i Klitmøller, der et surfetema preger butikken, som er utviklet i samarbeid mellom Camilla og Nonbye.”

Stolthet hos Nonbye

”Hos Nonbye er vi svært stolte over samarbeidet med Dagrofa. ”Vi ser det i stor grad som et kvalitetsstempel på Nonbye,” sier salgssjef Jesper Borchers.

”I samarbeidet bidrar vi med mye av vår spisskompetanse – både det grafiske, prosjektledelse, produksjon og montering – og på alle områder opplever vi en tilfreds kunde. Det er vi svært glade for.”

Aktiv samarbeidspartner

Hos Dagrofa oppleves Nonbye som en kompetent og aktiv samarbeidspartner.
”Vi hadde for eksempel en utfordring med at pappskiltene våre bøyde seg ved for høy luftfuktighet.

Det problemet tok Nonbyes prosjektleder opp og fant en løsning på. Nå har vi bretter på alle fire kanter,
noe som gir den nødvendige avstivningen av skiltet, og dermed er problemet løst,” forteller Dennis Krog og fortsetter:
”Vi har fått en veldig god start på samarbeidet og ser frem til å utvikle det videre.”

Caseansvarlig

 

 

Jesper Borchers

Vil du vite mer?

Vi har stor erfaring og vil gjerne hjelpe, hvis du gir oss muligheten.

Kontakt oss – vi er klare til å ta utfordringen din.

Skal vi kontakte deg og din virksomhet?