Fem norske lokasjoner og over 140 biler er omprofilert i forbindelse med Midroc’s navneskifte til Granitor. Nonbye har vært ansvarlige for prosjektledelsen hele veien, samt produsert og montert nye fasadeskilt, pyloner, wayfinding og bilreklame, med utgangspunkt i kundens brandbook.

Nytt varemerke med større nordisk forankring

Granitor het tidligere Midroc og er et svensk selskap med kontorer i Sverige og Norge – med en sterk forankring i lokalsamfunnene. Selskapet har i over 25 år levert tjenester innenfor elektro og automasjon. I løpet av høsten 2021 byttet Midroc navn til Granitor. Felles for alle selskapene i Granitor er at de ønsker å være et symbol på sterkt sosialt engasjement, og at de har en visjon om å bidra til å skape en bedre fremtid. Selve navneskiftet fra Midroc til Granitor ble gjennomført i januar 2022. Nonbye har i mange år samarbeidet med Granitor i Norge og ble valgt som partner til å utføre omprofileringen av alle de 10 norske Granitor-selskapene.

Høy synlighet er alfa og omega

Synlighet har vært den største prioriteten for Granitor i samarbeidet med Nonbye, med tanke på plassering og utformning av de nye fasadeskiltene, pylonene og wayfindingen. ”Vi har tatt utgangspunkt i kundens brandbook og funnet frem til løsninger som gir hver enkelt lokasjon best mulig synlighet på deres plassering. Det har vært spesifikke forhold vi har måttet ta høyde for rundt omgivelser og bygninger,” sier prosjektleder Joachim Halla Vigdal fra Nonbye.

“Det er mye som skal tilrettelegges, når det skal omprofileres 140 biler. Vi jobber alltid ut i fra å forstyrre de ansatte minst mulig i deres daglige drift, derfor ble omprofileringen gjennomført etter endt arbeidstid.”

Prosjektleder Joachim Halla Vigdal

Fire meter høy pylon viser vei 24 timer i døgnet

Som en del av omprofileringen er det på avdelingen i Drammen montert en 4,1 meter høy og 2,2 meter bred lyssatt pylon.” Det krever et grundig forarbeid å montere en så stor en pylon,” forteller Joachim. ”Både utgraving og montasje med kran skal planlegges til den minste detalj.”

Kundetilfredshet

Omprofileringen som er utført på de fem lokasjonene og de 140 bilene, er kunden veldig tilfreds med. Kunden har oppnådd en merkbar synlighet på alle lokasjoner, og fått branding 24 timer i døgnet via deres 140 biler.

Caseansvarlig

 

 

Olafur Munk - profilbillede

Joachim Halla Vigdal

La oss hjelpe din virksomhet med å skape et sterkt visuelt uttrykk!

Nonbye hjelper alle virksomheter, kjeder og institusjoner i alle bransjer med å skape en visuell identitet med høy synlighet og et enhetlig uttrykk. Vi vil også hjelpe deg og ditt prosjekt med å komme sikkert i mål – vi har 50 års erfaring å tilby. Kontakt oss allerede i dag for et uforpliktende møte.

Skal vi kontakte deg og din virksomhet?