Foliering underbygger Norlys’ merkevare

Våren 2020 gjennomførte Nonbye logoendringen på 208 biler i forbindelse med fusjonen mellom SE og Eniig, som hadde blitt Norlys. I fase 2 er denne folieringen nå utvidet med profiltekster som underbygger Norlys’ merkevare og visuelle identitet.

Norlys bringer oss sammen

Norlys forsyner over en million husstander i Danmark med elektrisitet og internett – både i byene og på den fjerneste landevei. Dette skaper bedre muligheter for den enkelte forbruker og underbygger den grønne omstillingen og et mer digitalt Danmark.

 

Optimalisering av plassering og montering

Nettopp det at Norlys bringer forbrukerne sammen via energi, internett og TV, var det budskapet som over 200 biler skulle suppleres med i fase 2.

Prosjektleder Heidi Blaabjerg fra Norlys forteller

”Nonbye har vært svært imøtekommende og vi har hatt en åpen dialog gjennom hele prosessen. Det har vært noen utfordringer underveis, bl.a. som følge av Covid-19. Likevel har vi funnet gode løsninger sammen, spilt hverandre bedre, og er nå i mål med alle bilene.”

– Projektleder Heidi Blaabjerg, Norlys

”Vi har hatt et godt og konstruktivt samarbeid med kunden gjennom hele prosessen,” forteller prosjektleder Bjarne Freisleben Hansen fra Nonbye. ”Innledningsvis hadde vi en dialog om hvordan designet best kunne plasseres på bilene for å optimalisere budskapet. Deretter har vi i tett samarbeid med Norlys’ prosjektleder Heidi Blaabjerg fått planlagt og gjennomført monteringen, så det best mulig passet med teknikernes arbeid.”

– Projektleder Bjarne Freisleben Hansen, Nonbye

Bærekraftig folievalg

Den grønne overgangen og det å redusere miljøbelastningen står høyt på dagsordenen hos både Norlys og Nonbye. ”Derfor har det også vært en selvfølge for oss å velge den mer bærekraftige PCV-frie folien til denne oppgaven,” sier Heidi Blaabjerg. ”Vi har også på dette området hatt en god dialog med Nonbye, som har gitt innblikk i mulighetene med de ulike folietypene.”

Caseansvarlig

 

 

Bjarne Freisleben Hansen portræt

Mads Stentoft Jensen

Vil du vite mer?

Jo før vi blir en del av prosessen, jo bedre kan vi hjelpe deg

Kontakt oss – vi står klare til å hjelpe deg videre.

 

Skal vi kontakte deg og din virksomhet?