Nonbye har samarbeidet med Ragn-Sells siden 2016 om profilering på både biler, fasader og via wayfinding. Ragn-Sells samler inn, sorterer og behandler avfall til resirkulering og gjenbruk. Virksomheten har 24 avdelinger fordelt over hele Norge.

Profilhåndbok gir et godt utgangspunkt

I tett samarbeid mellom Ragn-Sells og Nonbye er det utviklet en profilhåndbok som beskriver de generelle retningslinjene for løpende profilering. Målet er å underbygge Ragn-Sells visuelle identitet maksimalt.

«Vår grafiker Tine har jobbet tett sammen med kundens grafisk ansatte og skapt et svært godt resultat. Vi har stor nytte av profilhåndboken i det daglige arbeidet med utvikling av kundens løsninger,» forteller prosjektleder Jens Hesselberg fra Nonbye.

Foliering på et bredt utvalg av biler

Nonbye designer, produserer og monterer folie på et bredt utvalg biler til Ragn-Sells. Det gjelder både lastebiler, lastebilhengere, slamsugere, komprimatorbiler, varebiler og personbiler. I alle prosjekter sørger Nonbye også for sikker prosjektledelse, som sørger for at kundens bilfoliering kommer helt i mål.
«Det er viktig for kunden at vi gir alle kjøretøy et helt riktig uttrykk. De skal fremstå så rene og pene som mulig – selv om de gjør en ‘skitten’ jobb.»

Prosjektleder Jens Hesselberg

Tett samarbeid med Nonbye i Danmark

Jens Hesselberg samarbeider med sin kollega Pia fra Nonbye Danmark om valg av rett folie til kundens enkelte kjøretøy. Det kan være forskjellige krav, alt etter om det er en slamsuger, lastebil eller søppelbil som skal dekoreres. Når det er mulig, velges en PVC-fri folie. Produksjonen av folie til kundens biler skjer alltid hos Nonbye i Danmark.

Montering i hele Norge

Nonbye har dessuten ansvaret for monteringen av folie på alle kundens biler. Det gjelder uansett om det er i avdelingen i Trondheim eller Stavanger. «Vårt faste montørteam løser alltid oppgaver, og garanterer dermed et godt sluttresultat til kunden,» forteller Jens Hesselberg. 

Caseansvarlig

 

 

Olafur Munk - profilbillede

Jens Hesselberg

Vil du vite mer?

Vi har stor erfaring og vil gjerne hjelpe, hvis du gir oss muligheten.

Kontakt oss – vi er klare til å ta utfordringen din.