Standard fasadeskilt med mulighet for lokale tilpasninger

Fast food-kjeden Subway har restauranter over hele verden. Nonbye er ansvarlige for å lage lokale tilpasninger og produsere fasadeskilt for kjeden i Sverige, Norge og Island. Vi hjelper også ofte til med monteringen. Den enkelte franchisen er ansvarlig for skiltingen i sin egen butikk, og kontakter Nonbye når det er behov for nye skilt og folier til fasadene.

Nonbye hjelper Subway hele veien

Samarbeidet mellom Nonbye og den lokale eier eller driftssjef på en restaurant starter som regel når det skal utarbeides byggetillatelsesdokumenter og søknader til myndighetene. ”Her kan vi gå inn og gi råd, før kunden selv sender inn søknader osv.,” forteller prosjektleder Anna Österlind fra Nonbye i Sverige. ”Deretter er vi i tett dialog om plassering av fasadeskilt og folier til vinduer, dører og fasader, før vi selv står for produksjon og montering. I noen tilfeller tar kunden selv ansvar for monteringen basert på våre instruksjoner.”

”Vi tar alltid utgangspunkt i den overordnede grafiske profilen og et utvalg av standardskilt for å sikre ensartede fasader på alle restauranter til en fornuftig pris. Herfra er det mulig å gjøre lokale tilpasninger med tanke på de konkrete forholdene.”

– Prosjektleder Anna Österlind

Gjennomtenkt prosjektledelse

Nonbyes mangeårige erfaring i samarbeidet med Subway danner grunnlag for en effektiv og gjennomtenkt prosjektledelse i alle prosjekter. ”Vi kjenner kunden svært godt og vet hvordan vi best hjelper den enkelte restaurant med å komme seg trygt fra start til mål med nye skilt og folier til fasadene,” sier Anna. ”For prosjekter i Norge får vi god hjelp av vårt norske søsterselskap i Nonbye.”

Fasadeskilt skal være synlige, gjenkjennelige og underbygge den visuelle identiteten

Nonbyes mangeårige erfaring med utvikling og lokale tilpasninger av fasadeskilt og folier som alltid underbygger den overordnede visuelle identitet, er også en vesentlig fordel for denne kunden. ”Subway har et stort ønske om gjenkjennelieg og synlige fasader som underbygger deres overordnede merkevare. Kundene må aldri være i tvil om at det er Subway de kommer til. Vi gjør derfor vårt aller ytterste for at skiltingen ved den enkelte restaurant skal leve opp til dette,” sier Anna.

Få jobben gjort riktig fra start

Enten du er en liten eller stor bedrift, er det viktig å komme godt i gang fra start. Benytt deg av vår mangeårige kunnskap innen visuell profilering – kontakt oss uforpliktende allerede i dag!

 

Caseansvarlig

 

 

Anna Österlind

Skal vi kontakte deg og din virksomhet?