thansen har i dag mer enn 40 butikker i Norge, fra Arendal i sør til Narvik i nord. Nonbye samarbeider med kjeden om design, produksjon og montasje av fasadeskilter og øvrige visuelle løsninger. Senest i Vestby øst i Norge.

Involveres fra starten

Når thansen planlegger nye lokasjoner eller en oppgradering av eksisterende butikk, kontakter de Nonbye tidlig i prosessen. ”Vi starter med å få oversendt tegninger, bilder og annen relevant informasjon, og undersøker samtidig om det er kommunale krav og regler vi må være oppmerksomme på,” forteller prosjektleder Lillian Hexeberg fra Nonbye.

”Deretter utarbeider vi en skiltplan med forslag til design, plassering og utforming av skilt, pyloner, folie m.m.. Vi diskuterer forslaget med thansen og tilpasser etter kommentarer og ønsker. Når alt er godkjent utarbeider vi en budsjettramme, samt planlegger produksjon og montasje.”

”Vi har et morsomt og lærerikt samarbeid. Det kan dukke opp tilfeller hvor vi må tenke litt ekstra kreativt for å få tingene til å fungere i praksis, det finner vi gode løsninger på sammen. Alltid med designmanualen som en veileder.”

Prosjektleder Lillian Hexeberg

Designmanual setter kursen

Den overordnede visuelle identiteten for kjeden skal være tydelig. Derfor jobber Nonbye alltid med utgangspunkt i kundens designmanual. Manualen ble oppdatert i samarbeid med Nonbye i 2022.  

Sterk prosjektledelse bak et godt samarbeid

God prosjektledelse en viktig del av det velfungerende samarbeidet mellom thansen og Nonbye. ”Det er viktig at vi har overblikk og en god struktur så alt går som planlagt med kunden – også når det åpnes flere butikker samtidig,” sier Lillian. ”Vi har en veldig god dialog med kunden og setter stor pris på samarbeidet.”

Caseansvarlig

 

 

Olafur Munk - profilbillede

Lillian Hexeberg

La oss hjelpe din virksomhet med å skape et sterkt visuelt uttrykk!

Nonbye hjelper alle virksomheter, kjeder og institusjoner i alle bransjer med å skape en visuell identitet med høy synlighet og et enhetlig uttrykk. Vi vil også hjelpe deg og ditt prosjekt med å komme sikkert i mål – vi har 50 års erfaring å tilby. Kontakt oss allerede i dag for et uforpliktende møte.

Skal vi kontakte deg og din virksomhet?