Dekorasjoner til lanseringer siden 1986

Nonbye har vært fast samarbeidspartner med Volvo i en lang årrekke. Ved lansering av nye lastebiler er Volvo i tett dialog med Nonbye om utvikling av dekorasjoner til hver enkelt modell. Det har blitt mange lastebildekorasjoner gjennom årene. Samtidig deltar Nonbye på arrangementer og kampanjer der det skal lages spesielle dekorasjoner til f.eks. pressebilder eller filmopptak.

Nonbye leverer dessuten bildekorasjoner til flere av de øvrige forretningsområdene i Volvo.

Samme bildekorasjon over hele verden

Volvo stiller store krav til enhetlige dekorasjoner på sine lastebiler, servicebiler m.m. over hele verden. Nonbye er valgt som leverandør for å få det til å lykkes.

Når de nye dekorasjonene er ferdigutviklet, presentert for pressen og markedsføringen er satt i gang, sendes det også ut ordresedler til hver enkelt forhandler, hvor de kan bestille de nye dekorasjonene direkte fra Nonbye. Det dreier seg om flere hundre dekorasjoner til lastebiler årlig.

Vi har svært mange kontaktpunkter hos Volvo, som design, produksjon, montering og kvalitet. Vi samler alle trådene og danner dermed et godt grunnlag for at Volvo skal lykkes med sin strategi om enhetlige lastebildekorasjoner i høy kvalitet over hele Europa.”

Projektleder Magnus Olsson, Nonbye Sverige

Tett dialog om nye muligheter

Volvos designere er svært interesserte i å holde seg oppdatert om nye materialer og produksjonsmuligheter. ”Vi kommer derfor til kunden og presenterer dem for det nyeste på markedet. Møtene våre starter ofte med å snakke om nye materialer og produksjonsteknikker,” sier Magnus Olsson. ”Når en ny idé blir født i Volvos produktdesign, starter dialogen med oss om utviklingen av den fysiske bildekorasjonen. Det skjer gjennom flere møter, hvor vi også snakker om mulig farge og materiale, og det utarbeides flere prøver. Deretter lages en test, før en endelig prototype utarbeides til en demobil.”

Produksjon hos Nonbye i Danmark

Produksjonen av alle bilreklamene til Volvo skjer hos Nonbye i Danmark. ”Også her har vi tett dialog både med Volvo og våre kolleger i Danmark. Det er avgjørende at alt blir slik kunden forventer det, og at leveringen til den enkelte fabrikk skjer til avtalt tid. Derfor har vi også ved flere anledninger invitert kunden på besøk til Nonbye i Danmark, slik at de fikk se produksjonsanleggene og møte våre kolleger. Det skaper en trygghet hos kunden,” sier Magnus Olsson.

Workshop for montører

Som et viktig ledd i samarbeidet er Nonbye en aktiv del av alle monteringer for å sikre at alt utføres som foreskrevet. Det utarbeides deretter monteringsinstruksjoner, som sendes til fabrikkene i Brasil, Russland, Belgia og Sverige. Samtidig arrangerer Nonbye også workshops for montører.

Nonbye og deres ansatte tilbyr en profesjonell og perfekt skreddersydd tjeneste for å møte våre behov. Der jeg jobber i Volvo Group Design, støtter de oss ved å levere det som ofte er avgjørende grafiske løsninger av høy kvalitet. Denne tjenesten betyr at produktene våre gjenspeiler intensjonen til designen med en svært høy standard.”

– Nigel Atterbury
Senior Graphic Designer i Volvo Group Design

Få jobben gjort riktig fra start

Enten du er en liten eller stor bedrift, er det viktig å komme godt i gang fra start. Benytt deg av vår mangeårige kunnskap innen visuell profilering – kontakt oss uforpliktende allerede i dag!

 

Caseansvarlig

 

 

Sara Olsson

Skal vi kontakte deg og din virksomhet?