Nonbyes omtanke for miljøet
28. september 2022

Nonbye leverer visuelle identitetsløsninger til noen av Europas mest krevende og miljøbevisste bedrifter.

«Derfor er det av avgjørende betydning for oss og våre oppdragsgivere at vi kan leve opp til de store kravene innen kvalitet og miljø,»sier daglig leder Robert Stenbro. «Vi er derfor også ISO 14001 miljøsertifisert, har en aktiv miljøpolitikk og stort fokus på et godt arbeidsmiljø.»

Et miljøstyringssystem i henhold til ISO 14001 er basert på bedriften, dens prosesser og aktiviteter. Her stilles det krav til de enkelte elementene i miljøstyringssystemet, som virksomheten må oppfylle for å bli sertifisert. 

«Hos oss er det kjernen i å tenke miljø i produksjonen og hverdagen, sier Robert. «Vi foretar kontinuerlig store investeringer og ønsker å proaktivt inkludere miljø og bærekraft i vår CSR-policy for størst mulig nytte for våre kunder og ansatte.»