Nonbye styrker sin prosjektavdeling med nytt verktøy
8. september 2022

Nonbye Norge velger Monday.com som et nytt prosjektstyringsverktøy. Monday er en verdensledende løsning for arbeidsflyt- og prosessløsning. 

Prosjekter av alle størrelser planlegges, implementeres og spores på Monday. Verktøyet vil være en viktig del av vår videre utvikling og styrking av den tjeneste vi skal levere til våre oppdragsgivere. Våre oppdragsgivere og deres prosjekter setter krav til at vi også viser vilje og evne til å ta grep som styrker samarbeidet og den kvaliteten de skal oppleve ved å benytte oss.

«Med Monday, som er 100% tilpasningsdyktig og fleksibel, kan vi sammen med våre oppdragsgivere skape og forme flyt og prosesser på en enkel måte som effektiviserer implementeringen med full kontroll. Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere vil kunne integreres i Monday slik at vi kan jobbe sømløst og transparent sammen», sier prosjektleder Lillian Hexeberg.