Nonbye styrker teamet med en erfaren prosjektleder
22. februar 2023

Nonbyes nye prosjektleder Vidar Larsen har mer enn 20 års erfaring med folieløsninger for tog, buss og bil med til Nonbye. Han har gjennom årene jobbet tett med de største aktørene på det norske togmarkedet og gitt kompetent rådgivning om mulighetene med folie og var en pålitelig prosjektleder når folieløsningene skulle implementeres hos kundene.

Vidar er utdannet tømrer og jobbet først som prosjektleder i et byggefirma før han i 2000 begynte som prosjektleder i Signex A/S. 

«Jeg har i mange år hatt et tett samarbeid med Nonbye om produksjon av folie til tog, buss og bil,» sier Vidar. «Samarbeidet har alltid vært godt, og jeg er nå glad for å ha blitt en del av Nonbye-teamet og å samarbeide med kolleger i både Norge, Danmark og Sverige