Tine designer sterke visuelle løsninger – og er én av våre mange nordiske spesialister
9. august 2022

Tine Stenbro Svang starter alltid nye oppgaver med å sette kunden i sentrum. På den måten får Tine helt fra start et overblikk over hvilket marked kunden er i, samt hva kundens ønsker og forventninger er. Deretter kan hun komme med forslag på hva som skal til for å gi kunden god synlighet og en sterk visuell identitet. Og Tine kommer sjeldent kun med ett forslag. Hun lager ofte flere alternativer, så kunden har noe å velge mellom. Alltid med fokus på at løsningen skal fungere i virkeligheten.

Et samarbeid med Tine bygger på godt forarbeid og sterke visuelle forslag. Det gir kunden trygghet og nye perspektiver på deres løsninger, som underbygger deres visuelle identitet optimalt i forhold til budsjett. Alt skjer med stor faglig kompetanse, med bakgrunn i Tines mangeårige erfaring.