Biltema Skiltdesign Lysskilt Sort 1920

Morenen Handelspark

Fagerstad Utvikling AS inngikk i 2017 avtale med Nonbye Norge om leveranse av skilter til den videre utviklingen av handelsområdet Morenen Handelspark i Mysen.

 

Første fase har bestått i å utarbeide en helhetelig skiltplan, som skal ivareta den visuelle identiteten både for handelsparken og leietagerne. Skiltplanen dannet også grunnlaget for søknaden og dialogen med de offentlige myndigheter når det kommer til godkjennelse for oppføring av skiltene. Første leietager er allerede kommet på plass og vår oppgave besto i å produsere og montere nye skilt til BILTEMA sin nyeste avdeling. Videre skal det bygges ut ytterligere butikker som vil ha behov for skiltning. Det har vært viktig for Fagerstad Utvikling at det skal være en harmoni i skiltningen hva gjelder belysning. Vår anbefaling var klar på at man skulle velge å bruke løse profilelementer med profil 3 med reflektor. Ved å bruke denne tekniske løsningen sikrer man at det blir en corona effekt rundt hvert element. Ved å prosjektere med reflektorer sikrer man at lyset treffer en jevn flate som sikrer god lysspredning på fasade. Dette var spesielt viktig da fasaden består av fasadeplater som bølger, noe som ville medført at lyset ville bryte ujevnt mot fasaden.

Både Fagerstad Utvikling, BILTEMA og vi selv er svært godt fornøyd med resultatet.


Biltema Belysning Fasadeskilt 360


Biltema Fasadeskilt Lysskilt 360


Dekor Fasade Lysskilt 360


Fasade Biltema Fasadeskilt 360


Fasade Skilt Lysskilt 360


Fasadeskilt Belyst Apningstider 360


Fasadeskilt Lys Biltema 360


NONBYE NORGE AS

Stålfjæra 26, 0975 Oslo
Org.Nr: 970977910

+47 23 39 19 80

mail@nonbye.no

Google maps