Kontakt Nonbye Norden 1920

Nonbye tar nordisk kvantesprang

Med oppkjøpet av forretningsområdet ¨Skylt & Decor¨ hos det svenskeide Swedish Systemtext AB, styrker Nonbye sin posisjon i hele det nordiske markedet.

Hos Nonbye er det en del av strategien og stadig se på mulighetene for å styrke selskapets konkurranseposisjon til glede for kunder både i Norden og world wide – og ikke minst de som har lokasjoner i flere land. 

 

Derfor er oppkjøpet av ”Skylt & Decor” hos svenske Systemtext med på å gi Nonbye et vesentligt løft i Sverige og dermed også i hele Norden. Nonbye har nå kontorer i de tre største byene i landet, og den fremtidige omsetningen i Sverige forventes at nå 90 mill. SEK.

 

Top 3 i Sverige
Med kjøpet av deler av Systemtext AB kommer vi på topp 3 på det svenske marked,” forteller direktør Lars Nonbye.” 
Samtidig styrker vi vår kompetanse med nye kolleger, får nye kundeforhold og oppnår betydelige stordriftsfordeler. I dag er vi den største leverandør av PVC-frie og miljøvennlige folier i Norden, og dette åpner for nye muligheter.

 

Mere dansk produksjon
Nonbye har valgt å fastholde all produksjon på dansk grunn, 
og har dermed ikke kjøpt produksjonsdelen fra Systemtext AB. ”Vi har virkelig dyktige mennesker i Odder, så vel som et oppdatert og omfattende maskineri, så vi kan stort sett løse alle oppgaver, som nå kommer enda flere kunder til gode” sier Lars Nonbye.

Styrker det internationale arbeide
Med den styrkede posisjonen i Sverige og hele Norden opprettholder Nonbye den positive utviklingen, som også er drevet av partnerskap i GLIMMA, som er verdens største merkevarenettverk. Her er Nonbye ansvarlig for hele Norden.

 

"Vi får flere og flere kunder som ser fordelen ved å la, oss i samarbeid med kollegene på GLIMMA håndtere internasjonale kampanjer med utrulling i mange land," sier Lars Nonbye. "Her vil vår styrkede posisjon i Sverige også gi nye muligheter til å betjene kundene våre enda bedre, og øke stordriftsfordelene. Dette er områder som har stor betydning i våre daglige prioriteringer til fordel for kunder, ansatte, regionen og Nonbye".

Nonbye Folie Produktion 555

NONBYE NORGE AS

Stålfjæra 26, 0975 Oslo
Org.Nr: 970977910

+47 23 39 19 80

mail@nonbye.no

Google maps