La oss oppfylle dine krav til bærekraft

Nonbye er pionerer innen bærekraftige løsninger, og vi opplever en økende interesse fra markedet.

I dag utvikler og produserer vi folieløsninger til noen av Europas mest miljøbevisste selskaper, som har stort fokus på CSR, både i deres strategi og arbeidshverdag. 

I 2022 ble mer enn 60 % av bildekoren vår produsert med bærekraftige foliematerialer som ikke inndeholder PVC. Foliebaserte løsninger har også blitt brukt til en lang rekke andre formål, som butikkløsninger og storformattrykk. Derfor er det en bærekraftige løsninger på dette området.

Det er derfor mye å hente ved å bruke bærekraftige løsninger på dette området.

Vi jobber kontinuerlig med å spre kunnskapen om alle mulighetene og fordelene av å velge bærekraftige løsninger. For mange av våre kunder er det viktig å kunne underbygge en grønn og bærekraftig profil. Derfor gjør vi alle våre egnede løsninger bærekraftige, såfremt kundene ønsker dette.

Hos Nonbye går CSR og ordentlighet hånd i hånd

Ordentlighet er en viktig del av kulturen hos Nonbye. Vi prioriterer det brede samfunnsansvaret, både sosialt og med tanke på miljøet. Hos Nonbye er dette en reise som startet for lenge siden, noe du kan lese mer om her på hjemmesiden.

Våre eiere i Nonbye Danmark har tatt det neste store skrittet med utarbeidelse av en CSR-rapport, hvor de forteller om tiltak og resultater. Rapporten dekker primært Danmark – og setter samtidig føringen for de innsatsområdene vi vil jobbe med fremover her i Norge.

Vi vet ennå ikke hvor reisen stanser. Målet vårt er at hele Nonbye blir så bærekraftig og tar et så stort samfunnsansvar som mulig.

Daglig omsorg for miljøet

For oss er det helt fundamentalt å tenke på miljøet i forbindelse med produksjon og arbeidshverdagen. 

Vi foretar kontinuerlig store investeringer og ønsker proaktivt å innføre miljøvennlighet og bærekraftighet i vår CSR-politikk.

Vi leverer visuelle identitetsløsninger til noen av Europas mest krevende og miljøbevisste virksomheter. 

Derfor er det helt avgjørende for oss og våre kunder at vi kan leve opp til de store kravene, både når det gjelder kvalitet og miljø.

Det er også derfor vi er miljøsertifisert med ISO 9001 og ISO 14001, har en aktiv miljøpolitikk og et stort fokus på godt arbeidsmiljø.

Miljøvennlige produkter

I vårt brede utvalg av trykkløsninger kan vi tilby miljøvennlige trykkfarger uten innhold av tungmetaller og oppløsningsmidler (UV-farger). Disse er bl.a. godkjent til bruk i leketøyindustrien og har oppnådd miljømerking for hhv. ASTM F963-08 (Nord-Amerika), EN71-3 (Europa) og det nordiske svanemerket. De inneholder altså ingen farlige stoffer og har kun litt eller ingen påvirkning på miljøet.

Nonbye i Danmark var de første til å ta i bruk og tilby disse nye PVC-frie produktene. 3Ms PVC-frie folier inneholder også 60 prosent mindre oppløsningsmidler enn tradisjonelle selvklebende folier, og er bygget opp av biobaserte materialer.

Testsenter for bærekraftige løsninger for 3M

Nonbye har i flere år vært testsenter for folieprodusenten 3Ms PVC-frie løsninger og i samarbeid med flere store selskaper – inkludert en større dansk leketøysprodusent – bidratt til å drive prosessen med å utvikle bærekraftige løsninger i høy kvalitet og med lang holdbarhet, samt innføre disse løsningene på markedet.

Miljøsertifiseringene ISO 9001 og ISO 14001

Nonbye gjennomførte i 2014 ISO 9001-sertifiseringen av produksjonen gjennom det internasjonalt anerkjente sertifiseringsbyrået BSI og er senere sertifisert på nytt. Deretter har vi også oppnådd miljøsertifiseringen ISO 14001som er den fremste miljøstandarden på verdensbasis.

Et miljøledelsessystem etter ISO 14001 har utgangspunkt i selskapet, dets prosesser, aktiviteter, fordeler, ansvar og kompetanse, og beskriver dets miljøoppgaver i hverdagen. ISO 14001 stiller krav til hvert enkelt element i miljøledelsessystemet som selskapet må oppfylle for å bli sertifisert.

Miljøpolitikk

Nonbye sørger hele tiden for å redusere selskapets påvirkning av miljøet med et aktivt miljøarbeid.

Det er vår klare hensikt at alle våre aktiviteter gjennomføres med minst mulig forurensning av miljøet, med hensyn til selskapets tekniske og økonomiske muligheter.

Det betyr i praksis at vi:

– setter nye miljømål minst én gang i året.

– aktivt inkluderer ansatte i miljøarbeidet og jobber for å øke de ansattes og utvalgte kunders kunnskap og kjennskap til miljøforbedringer.

– hele tiden sørger for å utvikle, produsere og markedsføre flere miljøvennlige produkter, tjenester og løsninger.

– alltid vil overholde gjeldende miljølovgivning og myndighetskrav.

– vil vedlikeholde et sertifisert miljøledelsessystem.

Skal vi kontakte deg og din virksomhet?