ISO9001 & 14001 Miljøsertifisering

Nonbye Norge AS er først i bransjen med å sertifisere seg etter ISO9001:2015 standarden gjennom BSI British Standard Institute.

 

I desember 2016 ble Nonbye Norge som den første i bransjen godkjent etter ISO9001:2015 standarden gjennom BSI (British Standard Institutt). Vår motivasjon for å oppnå sertifiseringen er å synliggjøre for våre omgivelser at vi har som målsetning å være profesjonelle i absolutt alle ledd. 


Vi er fra tidligere sertifisert etter miljø standarden ISO14001 ved vårt hovedkontor og produksjon i Danmark.

For deg som er vår samarbeidspartner enten det er status som kunde, leverandør eller partner, så ønsker vi å vise deg at vi setter høye krav og forventinger til oss selv i relasjon til dere. For deg betyr det at vi har et bevist forhold til alt som skjer hos oss. Kvalitet i våre leveranser har alltid vært viktig for selskapet, og den største forbedringen fra tidligere ligger i at alle prosesser og rutiner nå er dokumentert og det er tydelige for hele organisasjonen hvordan man skal aggere i den daglige operative driften.

BSI Nonbye 1920Any


BSI Nonbye 1920Bny


NONBYE NORGE AS

Stålfjæra 26, 0975 Oslo
Org.Nr: 970977910

+47 23 39 19 80

mail@nonbye.no

Google maps