Sidst ændret: 06-11-2020

Personvernerklæring

1. Introduksjon

Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan vi i Ole Nonbye A/S (Nonbye) behandler alle dine personopplysninger og informerer deg om dine rettigheter i forbindelse med innsamling, behandling og oppbevaring av dine personopplysninger.

Personvernerklæringen gjelder for din bruk av Nonbyes hjemmeside. Dermed gjelder den også for de opplysninger du etterlater deg ved bruk. Når du besøker hjemmesiden, godtar du derfor samtidig vår personvernerklæring.

Vi samler kun inn personopplysninger i tilfeller der disse er relevante for oss, og vi samler bare inn personopplysninger hvis det er relevant for din aktivitet hos Nonbye. Ved innsamling, behandling og bruk av dine personopplysninger, gjøres dette alltid i samsvar med relevante lovbestemmelser.

 

2. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du oss?

Hos Nonbye er vi dataansvarlig for behandlingen av de personopplysningene som vi har mottatt om deg. Hvis du har spørsmål, kan du alltid ta kontakt med oss. Du finner kontaktopplysningene våre nedenfor.

Ole Nonbye AS
Stålfjæra 26
Postboks 35 Kalbakken
0901 Oslo

Org. nr.:           970 977 910
Telefonnr.:      +47 2339 1980
E-post:             mail@nonbye.no

 

3. Hvilke opplysninger samles inn, hvorfor og hvor lenge oppbevares de?

Dette avsnittet beskriver formålet, oppbevaringsperioden og det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger.

Nonbye samler inn personopplysninger om deg både i forbindelse med funksjonaliteten til vår service og til deg som kunde. Personopplysningene blir samlet inn når du besøker vår hjemmeside, bruker de tjenestene som hjemmesiden inkluderer og når du selv oppgir informasjon til oss.

Vi oppbevarer kun opplysningene i en gitt periode, der det enten eksisterer et krav om oppbevaring, er et annet objektivt formål med oppbevaringen, eller i henhold til en annen lovgivning.

Vi behandler dine personopplysninger i forbindelse med:

 • Kunderelasjoner: Formålet med å oppbevare kundeopplysninger er vår legitime interesse av å kontakte våre kunder i forbindelse med bestilling av møter og andre kundeforhold. Dette skjer i samsvar med Datatilsynet. Vi oppbevarer opplysninger frem til kunderelasjonen opphører. Derfor slettes kundeopplysninger hvis bestillingen av et møte avlyses og det ikke etableres en kunderelasjon.
 • Bruk av hjemmesiden: Vi kan behandle dine personopplysninger i forbindelse med din bruk av hjemmesiden. Rettsgrunnlaget for behandlingen er den legitime interessen i å gjøre forbedringer og sikre en optimal hjemmeside for våre brukere. Se mer i vår erklæring om informasjonskapsler.
 • Markedsføring via e-post: Når du registrerer deg for vårt nyhetsbrev via hjemmesiden, behandles personopplysninger om deg. Vår legitime interesse for å tilby e-postmarkedsføring er å kunne presentere deg for informasjon om våre produkter og nyheter fra Nonbye. Dette skjer i samsvar med Datatilsynet. Vi oppbevarer dine opplysninger så lenge du er registrert for nyhetsbrevet. Opplysningene sletter når du melder deg av nyhetsbrevet.

 

4. Kategorier av personopplysninger

Nonbye behandler kun de personopplysningene om deg som er nødvendige for at vi skal kunne utføre vårt arbeid. Hvilke konkrete personopplysninger vi samler inn og registrerer, avhenger av dette. Det er følgende kategorier av personopplysninger om deg.

 • Alminnelige personopplysninger som eksempelvis navn, adresse, e-post, telefonnr. og andre personopplysninger du gir oss.
 • Informasjonskapsler: Du kan lese vår erklæring om informasjonskapsler når du besøker vår hjemmeside.
 • Sosiale medier: Vår hjemmeside og sider på sosiale medier kan inneholde funksjoner fra f.eks. Facebook, Twitter og LinkedIn som har sine egne vilkår og personvernerklæringer. Vi oppfordrer deg til å lese leverandørens vilkår samt personvernerklæring før du benytter deg av dem.
 • Chattefunksjonen: Vår hjemmeside inneholder en chatbot fra Weply som har sin egen personvernerklæring. Vi oppfordrer deg til å lese leverandørens vilkår samt personvernerklæring før du benytter deg av den. Du kan se personvernerklæringen for Weply her.
 • Nyhetsbrev: Vår hjemmeside inneholder en funksjon til e-postmarkedsføring fra ActiveCampaign som har sin egen personvernerklæring. Vi oppfordrer deg til å lese leverandørens vilkår samt personvernerklæring før du benytter deg av den. Du kan se personvernerklæringen for ActiveCampaign her.

 

5. Mottakere eller kategorier av mottakere

Vi videreformidler eller overlater bare dine personopplysninger hvis vi er forpliktet til det eller det er nødvendig for at arbeidet skal utføres.

Vi kan dele dine personopplysninger med:

 • Samarbeidspartnere som assisterer vår virksomhet (f.eks. IT-tjenesteleverandører eller underleverandører)
 • Andre Nonbye-enheter (f.eks. Nonbyes datterselskaper i andre EU-land).
 • Andre myndigheter, men bare hvis det er et krav.

Vi utveksler personopplysninger når det er nødvendig for den daglige driften. I de ovennevnte tilfellene må disse partene sørge for at personopplysningene behandles i samsvar med gjeldende lov om behandling av personopplysninger i forbindelse med oppbevaring og sletting. I tillegg har partene ikke rett til å behandle personopplysninger til egne formål, med mindre lovgivning og/eller relevante myndigheter stiller krav om dette.

 

6. Hvor dine personopplysninger stammer fra

Vi mottar dine personopplysninger direkte fra deg og våre samarbeidspartnere.

 

7. Retten til å trekke tilbake samtykke

Du har rett til å til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke. Dette kan du gjøre ved å kontakte oss på kontaktinformasjonen som står i punkt 1 ovenfor.

Hvis du velger å trekke tilbake ditt samtykke, påvirker ikke det lovligheten av vår behandling av dine personopplysninger på bakgrunn av ditt tidligere samtykke og frem til tidspunktet for tilbaketrekkingen. Hvis du trekker tilbake ditt samtykke, gjelder det først fra dette tidspunktet.

 

8. Dine rettigheder

Du har i henhold til databeskyttelsesforordningen en rekke rettigheter i forbindelse med vår behandling av personopplysninger om deg.
Hvis du vil benytte deg av dine rettigheter, kan du kontakte oss.

Rett til å se opplysninger (innsiktsrett)
Du har rett til å få innsikt i de opplysningene som vi behandler om deg, samt en rekke andre opplysninger.

Rett til retting (korreksjon)
Du har rett til å få uriktige opplysninger om deg selv rettet

Rett til sletting
I spesielle tilfeller har du rett til å få opplysninger om deg slettet før tidspunktet for vår generelle sletting skjer.

Rett til begrensning av behandling
I visse tilfeller har du rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger. Hvis du har rett til å begrense behandlingen, kan vi fremover kun behandle opplysningene – bortsett fra oppbevaring – med ditt samtykke, eller for å etablere, hevde eller forsvare juridiske krav, eller for å beskytte en person eller viktige offentlige interesser.

Rett til å motsette deg
Du har i visse tilfeller rett til å motsette deg mot vår eller lovlig behandling av dine personopplysninger. Du kan også motsette deg behandling av dine personopplysninger til direkte markedsføringsformål.

Rett til å overføre opplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfeller rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format og å få disse personopplysningene overført fra én dataansvarlig til en annen uten hinder.

Du kan lese mer om dine rettigheter i Datatilsynets veiledning om den registrertes rettigheter, som du finner på 

 

10. Klage til Datatilsynet

Du har rett til å klage til Datatilsynet hvis du er misfornøyd med måten vi behandler dine personopplysninger på. Du finner Datatilsynets kontaktopplysninger på www.datatilsynet.no.