Elektrisk Film Moeterom 1920

Sontefilm

Elektrisk blendingsfilm benyttet på møterom når man ønsker å skjerme for eksempel  sensitiv informasjon, når dette ikke er nødvendig kan man «skru» filmen på, m.a.o tilføre strøm slik at krystallene blir gjennomsiktige og man får åpnet opp slik at det blir lyst og trivelig.

Produktet er ment til bruk innvendig og egner seg ikke utendørs bruk eller i våtrom.

Filmen kan kobles til eksisterende systemer eller man kan benytte medfølgende fjernkontroll


Sontefilm

Blendingsfilm Elektrisk Folie 555


Blendingsfilm Sontefilm Moeterom 555


Elektrisk Blendingsfilm Folie 555


Folie Moeterom Blending 555


Folie Moeterom Skjerming 555


Kontorlandskap Foliering Blendingsfolie 555


Sontefilm Elektrisk Film 555


NONBYE NORGE AS

Stålfjæra 26, 0975 Oslo
Org.Nr: 970977910

+47 23 39 19 80

mail@nonbye.no

Google maps