Fasadeskilt Design Skilt 1920

ABB – Skiltning av nytt bygg

ABB etablerer seg på ytterligere en lokasjon i Drammensregionen. I denne prosessen skulle det også implementerestre fasadeskilt. Vi er godt fornøyd med å bli foretrukket som partner i konkurranse med andre sterke aktører. ABB som konsern har klare retningslinjer for hvordan skiltene skal produseres, både hva gjelder teknisk løsning og definerte fargekoder.

I samarbeid med produksjonen er disse kriteriene lagt til grunn både i utarbeidelse av kostnader, samt i fremstilling av skiltene gjennom produksjonen. Ut over disse kriteriene har det vært viktig å sikre at sperrejern på baksiden av skiltene er lakkert i samme farge som fasaden, samt at strømuttaket på skiltet er hensyntatt med tanke på nærmeste tilkobling.

Vi er takknemlig for dialogen med oppdragsgiver underveis i prosessen og tilbakemeldingene etter at leveransen har blitt utført.

Nonbye Norge er i tillegg en gold partner i Global Image Management (GLIMMA). GLIMMA er en global aktør innenfor visuell kommunikasjon, og jobber tett med flere av de største merkevarene i verden. Uavhengig av leveransen for ABB her i Norge er det en operativ dialog i mellom ABB og GLIMMA knyttet til et mulig samarbeide på globalt nivå.


ABB – Skiltning av nytt bygg

Fasade Skilt Design 555


Leverandoer Fasadeskilt Produksjon 555


ABB Fasadeskilt Skiltleverandoer 555

NONBYE NORGE AS

Stålfjæra 26, 0975 Oslo
Org.Nr: 970977910

+47 23 39 19 80

mail@nonbye.no

Google maps