Autoxo Fasadeskilt Reflektor 1920

Synliggjøring av kvalitet

Autoxo er en bilforhandler som selger biler i den øvre prisklassen, hvor kundene er bevisste på hva de skal ha. Det var derfor viktig for oss at skiltene skulle gjenspeile den samme kvaliteten.

Butikken ligger helt inn til E18 og det var derfor også viktig å få med seg kommunen på forslaget, og målet var at det skulle være godt synlig samtidig som det var estetisk å se på. Det var derfor et enkelt valg når det kom til løsning. Skilt med profil 3 hvor lyset går inn mot fasaden er å anse som det mest stilrene på frittstående elementer på fasade når det kommer til skilt.

For å forsterke lysgjengivelsen samt øke synligheten var vårt forslag å legge reflektorer bak hvert element. På denne måten sikret man en jevn og fin corona rundt hvert element.

LED-dioder er benyttet som lyskilde på alt. 

Autoxo Kvalitet 555


Autoxo LED Dioder 555


Autoxo Lysskilt 555


X faktor

Autoxo har i sin logo en rød x, denne valgte vi en kombinasjon av profil 3 og profil 4. Profil 4 medfører at lyset kommer ut gjennom fronten, og vi fikk da markert x`en tydelig som er et særtrekk ved deres logo.


Autoxo sin slogan – Ett liv mange biler - ble løst ved et lakkert eskelokk i aluminium, hvor teksten ble frest ut i front. Det er deretter lagt inn en hvit opal akryl plate som lyset slipper ut igjennom.

Autoxo Fasadeskilt Led 555


Autoxo Eskelokk Aluminium 555


NONBYE NORGE AS

Stålfjæra 26, 0975 Oslo
Org.Nr: 970977910

+47 23 39 19 80

mail@nonbye.no

Google maps