Raadyrveien Fasadeskilt 1920

Rådyrveien 1 - Med forkus på orientering!

 

Da Rådyrveien borettslag skulle gjøre en større oppusning av borettslaget tok de kontakt med Nonbye Norge i forbindelse med nye skilter. Tidligere erfaringer viste at skiltingen var for dårlig, og da spesielt med tanke på når utrykningskjøretøy kom til stedet og skulle orientere seg. Det var derfor viktig at den nye skiltningen skulle være tydelig, og samtidig enkel å orientere seg etter.

Raadyrveien Fasadeskilt Pylon 360

Gjennom å velge eskelokk hvor all budskap var utfrest i frontpanelet med bakenforliggende akrylplater, oppnådde man god lesbarhet.

LED-dioder som lyskilde sikrer jevnt lys med lang holdbarhet. Det er i tillegg levert og montert et skilt fundamentert i bakken med kart som gir oversikt over hele området, skiltet er levert med lyspanel på toppen hvor LED-dioder er benyttet som lyskilde. 

Raadyrveien Informasjonskilt 360

Hver blokk er i tillegg merket med blokknummer. Dette er utført som profil 3 hvor lyset går inn mot fasaden og skaper en flott corona runde bokstavene og tallene.

Da mursteinene er relativt mørke, så ville de absorbere en god del av lyset. Det ble derfor valgt å montere reflektor plater på baksiden som sikret god lysgjengivelse.

Raadyrveien Pylon 360

Med utgangspunkt i at man her kom til å kombinere bruken av oversiktskart, eskelokk og frittstående elementer var det viktig for oss og borettslaget å få en harmoni i mellom de ulike variantene, samtidig som man skulle søke å ha god synlighet.

Både vi og borettslaget er svært godt fornøyd med det endelig sluttresultatet, og dette er nok en løsning som ville kunne passe godt til lignende borettslag som søker samme ønske om økt synlighet.

Har du noe spørsmål om prosjektet?

Robert Nonbye Hvit 262

Robert Stenbro

Daglig leder/salg


+47 92 01 57 32

rs@nonbye.no

Tine Nonbye Hvit

Tine Stenbro

Grafisk designer


Mobil +47 95 21 93 98
ts@nonbye.no

NONBYE NORGE AS

Stålfjæra 26, 0975 Oslo
Org.Nr: 970977910

+47 23 39 19 80

mail@nonbye.no

Google maps